14. Monitorovací výbor Programu

14. Monitorovací výbor Programu v Pardubicích