Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Řídící orgán vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zakázky: Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zakázka se skládá celkem ze čtyř dílčích evaluací, které budou realizovány v období 2016 – 2019 v souladu s evaluačním plánem programu. Nabídky předkládejte elektronicky nebo písemně, v českém jazyce, do 5. září 2016 (do 10:00). Více informací zde a zde (ZADÁVACÍ POSTUPY => VĚSTNÍK NEN  => SYSTÉMOVÉ ČÍSLO NEN = N006/16/V00000056).


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost