Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Informace pro příjemce dotace

V rámci předkládání dílčích zpráv o realizaci projektu včetně Soupisky dokladů již není povinnost předkládat také excelovskou tabulku s názvem „Přehled výdajů“, jelikož přepočet na eura a další potřebné funkcionality jsou již zapracovány přímo v MS2014+. Postačí tedy vyplnit Soupisku dokladů  přímo v MS2014+.


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost