více novinek

Příručka pro příjemce

Příručka

Přílohy příručky

Pozor! Došlo k jazykové korekci v české verzi přílohy č. 22 „Tabulka odvodů za porušení pravidel programu" Příručky pro příjemce dotace.
Jazyková korekce textu přílohy byla provedena za účelem shody s textem Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 vydaného a účinného ode dne 8. července 2019.

Náležitosti dokladování pro období 2014-2020 naleznete na stránkách Centra

Metodické dokumenty pro období 2014-2020 naleznete na stránkách MMR ČR.