více novinek

Příručka pro příjemce

Příručka

Přílohy příručky

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce verze 5

Náležitosti dokladování pro období 2014-2020 naleznete na stránkách Centra

Metodické dokumenty pro období 2014-2020 naleznete na stránkách MMR ČR.