Zveřejněna dne: 01.05.2017, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro příjemce byla umístěna Příručka pro příjemce_verze 4 společně s přílohami.


Zveřejněna dne: 25.04.2017, Jan Pikna

Zvyšujeme prostředky v aktuálních výzvách prioritních os 2 a 3

V návaznosti na ustanovení přijatá na posledním zasedání monitorovacího výboru, které se uskutečnilo 29.3.2017 v Ostravě a kterými bylo rozhodnuto o navýšení prostředků v aktuálních výzvách pro prioritní osy 2 (o 268 991,87 EUR) a 3 (o 441 433,37 EUR), zveřejňujeme nové verze textů výzev s aktuálními finančními údaji.

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Předkládání žádostí

Zveřejněna dne: 24.04.2017, Jan Pikna

Řídící orgán vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zakázky: Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zakázka se skládá celkem ze dvou dílčích evaluací, které budou realizovány v letech 2017 a 2019 v souladu s evaluačním plánem programu. Nabídky předkládejte elektronicky nebo písemně, v českém jazyce, do 12. května 2017 (do 12:00). Více informací zde.

Zveřejněna dne: 18.04.2017, Jan Pikna

Na jednání Monitorovacího výboru, který se konal 29.3.2017 v Ostravě, byly schváleny nové verze:

- Metodiky kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů

- Metodiky kontroly a hodnocení stručných a úplných projektových žádostí týkajících se silniční infrastruktury v rámci prioritní osy 2

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Metodiky.


Zveřejněna dne: 13.04.2017, Arnošt Kořínek

Zveřejňujeme aktualizované znění průvodce přípravou projektové žádosti. Nová verze nově spojuje aktualizované informace, které dříve tvořily přílohu příručky pro žadatele (původní přílohy č. 2-5 v PPŽ) a údaje obsažené v příručce ovládání webového portálu MS2014+. Věříme, že průvodce přípravou projektu vám usnadní přípravu vaší žádosti.

Zveřejněna dne: 10.04.2017, Arnošt Kořínek

V sekci Konzultace naleznete pozvánky na konzultační dny v Ostravě a Liberci.


Zveřejněna dne: 03.04.2017, Arnošt Kořínek

Zveřejňujeme přehled projektových záměrů v rámci prioritní osy 3 ke dni 1. 4. 2017.


Zveřejněna dne: 31.03.2017, Arnošt Kořínek

Zveřejňujeme podrobnosti k 8. Monitorovacímu výboru a ke schváleným projektům v PO2 a PO3.


Zveřejněna dne: 09.03.2017, Arnošt Kořínek

Informace pro příjemce dotace

V rámci předkládání dílčích zpráv o realizaci projektu včetně Soupisky dokladů již není povinnost předkládat také excelovskou tabulku s názvem „Přehled výdajů“, jelikož přepočet na eura a další potřebné funkcionality jsou již zapracovány přímo v MS2014+. Postačí tedy vyplnit Soupisku dokladů  přímo v MS2014+.


Zveřejněna dne: 03.03.2017, Arnošt Kořínek

metodickém pokynu č. 1 k PPŽ verze 3 došlo ke změně v příloze č. 4. Popis změny naleznete přímo v příloze.

Zveřejňujeme přehled projektových záměrů v rámci prioritní osy 4 ke dni 28. 2. 2017.


Zveřejněna dne: 01.03.2017, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 2 PPŽ verze 3. Účelem tohoto metodického pokynu je zavést do PPŽ pro Řídící orgán Programu možnost zvyšovat maximální hodinové sazby za práci pro partnery z ČR, v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR. V souvislosti s tím je s ohledem na usnadnění aktualizace tabulka s přehledem maximálních hodinových sazeb vyjmuta z příloh PPŽ a do PPŽ je vložen odkaz na webové stránky, na kterých budou maximální hodinové sazby zveřejněny.


Zveřejněna dne: 27.02.2017, Arnošt Kořínek

1. Školení pro příjemce v Hradci Králové dne 13. 3. 2017

2. Předkládáme výsledky stanovení průběžné
 hodnoty indikátoru výsledku v prioritní ose 1. Šetření bylo provedeno interně na počátku roku 2017. Zpráva je pro žadatele ryze informativní a její metodika není pro popis naplňování indikátorů výsledku v projektové žádosti pro předkladatele projektů do prioritní osy 1 závazná.


Zveřejněna dne: 07.02.2017, Arnošt Kořínek

Sekce Dočasný postup žádosti o změnu projektu byla doplněna o podrobný postup administrace včetně změnového listu.


Zveřejněna dne: 02.02.2017, Jan Pikna

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPŽ verze 3 . Přílohy, které jsou součástí  tohoto Metodického pokynu, byly současně vloženy do příloh PPŽ 3.


Zveřejněna dne: 30.01.2017, Arnošt Kořínek

Informujeme, že jsou stále volná místa na školení ve dnech 9. - 10. 2. 2017 v Loučné nad Desnou. Více zde.


Zveřejněna dne: 25.01.2017, Arnošt Kořínek

V sekci Projektové žádosti naleznete přehled přijatých projektových záměru v rámci prioritní osy 1.


Zveřejněna dne: 12.01.2017, Arnošt Kořínek

V sekci Semináře bude v nejbližší době umístěno několik pozvánek na semináře a školení. 


Zveřejněna dne: 20.12.2016, Arnošt Kořínek

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve lead partnery a projektové partnery z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny, které se uskuteční v Liberci v následujících termínech:

31. ledna 2017 9:00 – 16:00 (termín pro přihlášení je 27. ledna)

28. února 2017 9:00 – 16:00 (termín pro přihlášení je 24. února)

Místo konání: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Na konzultace je nutné se předem přihlásit na e-mailu petra.markova@crr.cz (při přihlašování prosím uveďte číslo projektu a název partnera).

Pokud vám uvedené termíny nevyhovují, je možné přijet na konzultace kdykoliv po předchozí domluvě do Hradce Králové.


Zveřejňujeme
informace ve věci projednaných projektů v rámci prioritní osy 2 a 4 na 7. zasedáním Monitorovacího výboru.

Dále byl zveřejněn nový Newsletter.


Zveřejněna dne: 09.12.2016, Arnošt Kořínek

Během 7. zasedání Monitorovacího výboru byly mimo jiné doporučeny standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. Dále byly vyhlášeny výzvy v prioritní ose 2 a 4.

Zveřejněna dne: 06.12.2016, Arnošt Kořínek

Zveřejňujeme Průvodce pro přípravu projektového záměru, upozorňujeme rovněž na interaktivního průvodce na kanálu Youtube.

Zveřejněna dne: 01.12.2016, Arnošt Kořínek

Podrobnosti k vlajkovému projektu „Bezpečné pohraničí“ předloženému v rámci prioritní osy 1 naleznete zde.

Zveřejňujeme Příručku pro vyplnění žádosti o platbu a zprávy o realizaci.
Ke stažení zde.

Zveřejněna dne: 28.11.2016, Arnošt Kořínek

V sekci semináře si můžete stáhnout pozvánku na seminář v Ostravě (15. 12. 2016), kde bude mimo jiné prezentována prioritní osa 3 a 4. Dále budete mít možnost konzultovat váš projektový záměr v rámci prioritní osy 1.

Zveřejněna dne: 04.11.2016, Arnošt Kořínek

Zveme Vás ke sledování Youtube kanálu Překračujeme hranice - Interreg V-A CZ/PL.


Zveřejněna dne: 25.10.2016, Arnošt Kořínek

Open Day – otevřený konzultační den na Společném sekretariátu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 


Zveřejněna dne: 11.10.2016, Jan Pikna

Na jednání Monitorovacího výboru, který se konal 5.10. ve Walbrzychu, byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1-4. Podrobnosti zde.

Zveřejnili jsme také novou Příručku pro žadatele a Příručku pro příjemce ve verzích č. 3 včetně doplňujících informací. Obě jsou platné od 10. 10. 2016.

Zveřejněna dne: 10.10.2016, Jan Pikna

Na jednání Monitorovacího výboru, který se konal 5.10. ve Walbrzychu, byla schválena:

- Metodika kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů

- Metodika kontroly a hodnocení stručných a úplných projektových žádostí týkajících se silniční infrastruktury v rámci prioritní osy 2

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Žadatel > Dokumentace > Metodiky.


Zveřejněna dne: 30.09.2016, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPŽ a v sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPD.


Zveřejněna dne: 29.09.2016, Arnošt Kořínek

Do dne 7. 10. 2016 budou žadatelům, kteří předložili projektovou žádost v rámci PO2 zaslány prostřednictvím MS2014+ výzvy k doplnění projektových žádostí. V souvislosti s tím upozorňujeme, že vzhledem ke konání Monitorovacího výboru Programu ve Wałbrzychu ve dnech 4. a 5. 10. 2016 nebudou v těchto dnech pracovníci Společného sekretariátu moci reagovat na vaše případné telefonické dotazy.

Zveřejňujeme Program Výroční akce, která se bude konat dne 5. 10. 2016 ve Wałbrzychu.


Zveřejněna dne: 21.09.2016, Arnošt Kořínek

Z technických důvodů bude provoz Společného sekretariátu ve dnech 26. – 28. 09. 2016 omezen. Na vaše emailové a telefonické dotazy budeme reagovat po 28. 9. 2016. Omlouváme se za komplikace.

Dále informujeme, že přihlašování na Výroční akci Programu bylo ukončeno z důvodu vyčerpání volných míst. Děkujeme za Váš zájem.

Zveřejněna dne: 05.09.2016, Arnošt Kořínek

Sekce Semináře byla rozšířena o nové prezentace týkající se kontroly přijatelnosti.

Zveřejněna dne: 01.09.2016, Arnošt Kořínek

Novým vedoucím Společného sekretariátu je od 1. 9. 2016 pan Maciej Molak. Více viz sekce kontakty.

 


Zveřejněna dne: 18.07.2016, Jan Pikna

Řídící orgán vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zakázky: Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zakázka se skládá celkem ze čtyř dílčích evaluací, které budou realizovány v období 2016 – 2019 v souladu s evaluačním plánem programu. Nabídky předkládejte elektronicky nebo písemně, v českém jazyce, do 5. září 2016 (do 10:00). Více informací zde a zde (ZADÁVACÍ POSTUPY => VĚSTNÍK NEN  => SYSTÉMOVÉ ČÍSLO NEN = N006/16/V00000056).


Zveřejněna dne: 15.07.2016, Arnošt Kořínek

V sekci změny v projektech byly umístěny Průběžné zprávy o realizaci projektu včetně komentářů týkajících se jejich vyplňování.
 

Zveřejněna dne: 03.07.2016, Jan Pikna

Upozornění:

Dovolujeme si upozornit žadatele, že u všech vyhlášených výzev bude v poslední den příjmu žádostí technická podpora a zajištění elektronického podpisu Společným sekretariátem pro polské žadatele poskytováno pouze do 16:00. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněna dne: 30.06.2016, Arnošt Kořínek

Zveřejnili jsme novou Příručku pro žadatele a Příručku pro příjemce ve verzích č. 2 včetně doplňujících informací. Obě jsou platné od 1. 7. 2016.

Dále informujeme, že výzvy k doplnění projektové žádosti vč. příloh v rámci prioritní osy 2 budou zasílány pouze prostřednictvím systému MS2014+ a to nejdříve od druhé poloviny srpna 2016. Současně připomínáme, že existuje v rámci MS2014+ možnost nastavení automatických oznámení o obdržených depeších a to jak prostřednictvím sms tak emailem.

Zveřejněna dne: 25.05.2016, Arnošt Kořínek

V sekci Změny v projektech byly umístěny informace týkající se administrace žádostí o změny v projektech.


Zveřejněna dne: 13.05.2016, Arnošt Kořínek

Konzultace kontrolorů v Libereckém kraji

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve lead partnery a projektové partnery z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny, které se uskuteční v Liberci. Prodrobnosti zde.


Příjem žádostí v prioritní ose 2 byl obnoven.
Upozorňujeme žadatele, že do výzvy pro individuální projekty v prioritní ose 2 je možné předkládat žádosti v poslední den jejich příjmu (31.5.) pouze do 16:00. Po této době již nebude možné projekty předkládat.  Toto pravidlo možnosti předkládat žádosti v poslední den příjmu pouze do 16:00 bude uplatňováno i u veškerých dalších výzev programu.
Děkujeme za pochopení

Zveřejněna dne: 12.05.2016, Arnošt Kořínek

Upozornění:

 

Z důvodu nutné modifikace byla v rámci prioritní osy 2 dočasně pozastavena možnost práce v MS2014+.  Nyní není možné založit novou žádost ani pokračovat v práci na již dříve založených. Možnost pracovat v systému bude obnovena během několika dní.

 

Děkujeme za pochopení.

 


Zveřejněna dne: 29.04.2016, Arnošt Kořínek

Pozvánka na školení FM - Euroregion Nisa

-------------------------------------------------

Ke dni 29. 4. 2016 byla ukončena první fáze kontroly přijatelnosti projektových žádostí v prioritní ose 3. Všem žadatelům byly prostřednictvím MS2014+ zaslány Výzvy k doplnění projektových žádostí resp. Potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti. 

Zveřejněna dne: 20.04.2016, Arnošt Kořínek

Změna harmonogramu předkládání a schvalování projektových žádostí

 

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ze dne 19. 4. 2016 došlo k posunu termínu pro předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2, který byl nově stanoven do 31. 5. 2016. Podrobné informace ke změnám v termínech týkajících prioritní osy 4, vlajkových a silničních projektu budou v nejbližší době umístěny v sekci Překládání žádostí.


Zveřejněna dne: 19.04.2016, Arnošt Kořínek

Na 4. zasedání, které se uskutečnilo na Dolní Moravě, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko rozhodl o následujícím:

1. schválení Metodiky hodnocení projektů
2. schválení  stručných projektových žádostí silniční infrastruktury k dalšímu dopracování
3. schválení změn v Harmonogramu aktivit pro rok 2016


Zveřejněna dne: 18.04.2016, Arnošt Kořínek


Zveřejněna dne: 23.03.2016, Arnošt Kořínek

Zveme vás na konzultační dny určené žadatelům, kteří nejpozději 22.1.2016 předložili projektový záměr v rámci prioritní osy 2. Podrobnosti zde.

 


Zveřejněna dne: 29.02.2016, Arnošt Kořínek

Důležité!:

Z důvodu nemožnosti finalizace některých žádostí o podporu, jež nevznikla na straně žadatelů, se ŘO a NO Programu dohodly prodloužit termín pro předkládání žádostí v rámci prioritní osy 3 (Vzdělání a kvalifikace) do 1.3.2016, 16:00.


Zveřejněna dne: 26.02.2016, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro příjemce byla umístěna Příručka pro příjemce_verze 1 společně s přílohami


Zveřejněna dne: 17.02.2016, Arnošt Kořínek

Pozor změna týkající se elektronického podpisu!

Ke dni 22. 2. 2016 došlo k technické úpravě v systému MS2014+. Nově není možné zřídit přístup pracovníkovi JS k podpisu po finalizaci projektové žádosti. Více viz přílohy níže.

Informace společně s příručkou k elektronickému podpisu určené Vedoucím partnerům naleznete zde.


Zveřejněna dne: 09.02.2016, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro žadatele byla umístěna aktualizovaná verze Příručky pro žadatele, verze 1 se zohledněním Metodických pokynů včetně aktualizované verze příloh.

 


Zveřejněna dne: 05.02.2016, Arnošt Kořínek

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku Białej bylo rozhodnuto o následujícím:
1. Schválení dvou projektů silniční infrastruktury k financování.

2. Schválení třech projektů Technické pomoci k financování.

3. Schválení změn v Programovém dokumentu.

4. Schválení změn termínů příjmů:

V prioritní ose 2 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 10. května 2016.

V prioritní ose 3 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 29. února 2016.

V prioritní ose 4 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 7. března 2016.

Podrobnosti


Zveřejněna dne: 18.01.2016, Arnošt Kořínek

Zveme vás na konzultační dny určené žadatelům, kteří obdrželi kladné stanovisko JS k projektovým záměrů v rámci prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace a prioritní osy 4  Spolupráce institucí a komunit a dosud po obdržení stanoviska JS projekt nekonzultovali.

Žadatele z moravskoslezského kraje a slezského vojvodství zveme do Ostravy (Krajský Úřad Moravskoslezského kraje) dne 25. ledna 2016 r. Registrovat se můžete na adrese jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz v termínu do 22. 1. t.r.

Žadatele z dolnoslezského vojvodství, královéhradeckého a libereckého kraje, zveme do Wałbrzychu (Regionální kontaktní místo) dne 28. ledna 2016 r. Registrovat se můžete na adrese rpk@dolnyslask.pl v termínu do 21. 1. t.r.

Z organizačních důvodů, prosíme, v rámci registrace uvést název projektu v souladu s názvem uvedeným ve formuláři projektového záměru a název Vedoucího partnera. Účast partnerů z obou stran hranice je v této fázi přípravy projektové žádosti nezbytná. Počet míst je omezen. Všichni žadatelé, kteří nemají možnost zúčastnit konzultačních dní mají možnost, stejně jako žadatelé z blízkosti Olomouce, po dřívější domluvě, konzultovat na JS.

Zveřejněna dne: 07.01.2016, Arnošt Kořínek

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn ŘO č. 3.

V sekci Příručka pro žadatele je nově k dispozici Příručka ovládání webového portálu MS2014+, verze 1


Zveřejněna dne: 08.12.2015, Arnošt Kořínek

Po zasedání Monitorovacího výboru dne 4. 12. 2015 došlo k aktualizaci sekce Předkládání žádostí. Seznamte se, prosím, s novými dokumenty. 

Vzhledem k technickým potížím, které provázely příjem projektových záměrů, zveřejňujeme seznam přijatých projektových záměrů v prioritních osách 3 a 4 a dovolujeme si Vás touto cestou požádat o kontrolu, zda je Váš projektový zámět obsažen v tomto seznamu. V případě, že Váš projektový záměr v seznamu nenaleznete, obraťte se v případě Prioritní osy 3 na pana Kořínka +420 602 417 714 a v případě Prioritní osy 4 na paní Jarnotovou +420 602 130 838, kteří Vám sdělí, jak dále postupovat. 

Seznam projektových záměrů v prioritní ose 3, Seznam projektových záměrů v prioritní ose 4

Dále si Vás dovolujeme  informovat, že v tomto týdnu dojde k přestěhování Společného sekretariátu do nových prostor na adrese Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc. Z toho důvodu nebudou v nejbližších dnech dostupné pevné telefonní linky. V sekci Kontakty jsou uvedena čísla mobilních telefonů na jednotlivé pracovníky JS, které, prosíme, využívejte jen v nejnutnějších případech.

Na vaše emailové dotazy budeme odpovídat se zpožděním ve chvíli, kdy bude obnovena funkčnost emailových schránek
(předpoklad od 14. 12. 2015).


Zveřejněna dne: 04.12.2015, Arnošt Kořínek

Monitorovací výbor rozhodl dne 4. 12. 2015 o následujícím:

1. schválení dvou vlajkových projektů;

2. schválení harmonogramu a alokace nového příjmu pro vlajkové projekty v prioritní ose 2, 3 a 4 (termín předkládání koncepcí vlajkových projektů: 31.3.2016, alokace v prioritní ose 2 na vlajkové projekty snížena o 5 mil. € z EFRR ve prospěch standardních projektů);

3. navýšení alokace na 1. příjem pro standardní projekty v Prioritní ose 2 do výše: 22 194 780,04 € z EFRR;

4. schválení šesti zastřešujících projektů FM;

5. schválení patnácti projektů Technické pomoci;

6. schválení Evaluačního plánu Programu;

7. schválení Komunikační strategie Programu;

8. schválení přesunutí termínu pro předkládání projektových záměrů silniční infrastruktury do 29.1.2016;

9. schválení Podrobných podmínek využití prostředků technické pomoci polskými institucemi v přeshraničních programech Evropské územní spolupráce 2014-2020;

10. schválení upravené přílohy č. 31 Příručky pro žadatele (Seznam vhodných příjemců v polské části programu);


Zveřejněna dne: 27.11.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,

přihlašování na Výroční akci OPPS ČR - PR 2007 - 2013 bylo ukončeno.

Zveřejněna dne: 05.11.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,

na Výroční akci OPPS ČR-PR 2007 – 2013 je k dispozici několik posledních míst. Prodlužujeme možnost registrace do 26. listopadu.

K dispozici je Vám také pozvánka.


Vážení,
v sekci Příručka pro žadatele byla vložena do příloh Příručky nová, opravené verze přílohy č. 12.


Zveřejněna dne: 26.10.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,
dne 4. 12. 2015 se v hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci uskuteční poslední Výroční akce v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
V rámci setkání se budou moci účastníci mimo jiné seznámit s příklady nejinspirativnějších projektů a výsledky Soutěže o nejinspirativnější projektu roku 2014 a 2015. Blížící se konec Programu je také vhodným okamžikem k jeho zhodnocení, nebude tedy chybět diskuze na téma dosažených výsledků za programové období 2007 – 2013.
Program společně s přihlašováním bude později (v průběhu měsíce listopadu) uveřejněn na stránkách Programu, nicméně již nyní si Vás dovolujeme srdečně pozvat k účasti na Výroční akci.  
JS Olomouc

Zveřejněna dne: 25.09.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,
v sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn ŘO č. 1. Dále byly zaktualizovány a doplněny české a polské přílohy Příručky pro žadatele verze 1. Konkrétně se jedná o přílohu č. 18, 19a, 19b, 29 a 38, v české verzi o přílohu č. 29.

Zveřejněna dne: 11.09.2015, Arnošt Kořínek

Volná místa na seminář v Olomouci byla vyčerpána. V případě zájmu se, prosím, hlaste na semináře konané v regionech.

Výzvy, avíza a Příručka pro žadatele verze 1.

První seminář pro české i polské žadatele se uskuteční dne 23. září 2015 v Olomouci.
Účast na semináři  je bezplatná a registrace účastníků byla zahájena dnes, tj. 11. září prostřednictvím webových stránek Programu www.cz-pl.eu/formular.html. Poté bude v regionech následovat série školení a seminářů se stejným tematickým zaměřením. Podrobnější informace včetně programu a registrace účastníků budou umístěny na stránkách jednotlivých regionálních subjektů.

Níže jsou uvedeny termíny a místa konání jednotlivých seminářů v regionech (dosud potvrzené).

Hradec Králové 30. 9. 2015 (již plně obsazen), Opole 30. 9. 2015, Wałbrzych 06. 10. 2015, Liberec 07. 10. 2015, Pardubice 12. 10. 2015, Hradec Králové 14. 10. 2015, Cieszyn/Těšín 27. 10. 2015 (kapacita volných míst v Těšíně byla vyčerpána).

Více informací včetně pozvánky naleznete zde.


Zveřejněna dne: 09.09.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,
dnes, tj. 9. 9. 2015 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Seznam rozhodnutí z 1. zasedání naleznete zde.

Zveřejněna dne: 10.08.2015, Arnošt Kořínek

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se zahájením Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko se první semináře pro potenciální žadatele věnované základním otázkám nového Programu uskuteční již v září. Na těchto seminářích bude mimo jiné prezentována následující problematika: vhodní žadatelé, pravidla způsobilosti výdajů v jednotlivých prioritních osách, rozpočet projektu, projektový záměr a projektová žádost a její přílohy. První seminář pro české i polské potenciální žadatele se uskuteční 23. září 2015 v Olomouci. Registrace účastníků bude zahájena 11. září na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu. Podrobný program semináře bude zveřejněn v pozdějším termínu. Po semináři v Olomouci budou následovat školení v regionech. Podrobnější informace o termínech a místech konání jednotlivých akcí zveřejníme začátkem září.

Zveřejněna dne: 17.07.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,

podklady týkající se procedury SEA v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko naleznete zde.


Zveřejněna dne: 10.07.2015, Arnošt Kořínek

Vážení,

srdečně Vás vítáme na internetové stránce Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020. Program Interreg V-A Česká republika – Polsko byl schválen Evropskou komisí dne 23. 6. 2015.

Celkový rozpočet (ERDF) Programu Interreg V-A pro období 2014-2020 činí 226,2 mil. €, které jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraničí v oblastech společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Horní menu stránek obsahuje odkaz na internetové stránky OPPS ČR-PR 2007 – 2013, jejichž obsah bude aktualizován dle potřeb.