více novinek

Novinky

Rozšíření formuláře projektové žádosti o záložku veřejná podpora

Zveřejněná dne: 08.08.2018, JS Olomouc

Upozorňujeme žadatele, že nově je třeba v případě, že projekt zakládá veřejnou podporu, vyplnit v žádosti záložku veřejná podpora a související údaje na záložce Rozpočet základní pro partnery. Postup je specifikován v aktualizovaném Průvodci projektovou žádostí. Doplněný popis práce se záložkou veře...

Upozorňujeme, že ve výzvách k předkládání projektů došlo k opravě.

Zveřejněná dne: 29.06.2018, JS Olomouc

Upozorňujeme žadatele, že ve výzvách k předkládání projektů došlo k opravě - aktualizaci specifikace okolností, za kterých dochází k usnesení o zastavení řízení/rozhodnutí o zamítnutí dotace. Oprava údajů byla provedena z důvodu sjednocení informací uvedených ve výzvách s údaji metodiky kontroly a h...

Upozornění pro žadatele/příjemce - dočasný postup při registraci žadatelů/zasílání zapomenutého hesla pro registrované uživatele

Zveřejněná dne: 12.06.2018

Vážení žadatelé/příjemci,S ohledem na dočasnou nefunkčnost zasílání ověřovacích sms na polská telefonní čísla je do vyřešení problému, který se vyskytl na straně telefonního operátora a na jehož odstranění se intenzivně pracuje, nutný následující postup:Žadatel (v případě registrace) nebo příjemce (...