více novinek

Předběžné doporučení Řídícího orgánu při posuzování způsobilosti výdajů v souvislosti se šířením koronaviru

Předběžné doporučení, jak postupovat při posuzování způsobilosti výdajů v souvislosti se šířením koronaviru, které se opírá o předběžné vyjádření EK. Finální doporučení zveřejníme po jeho obdržení.

  • V případě již uskutečněných výdajů, případně stornopoplatků vzniklých z důvodu zrušení akce ze strany organizátora, lze tyto výdaje považovat za způsobilé.
  • Koná-li se akce v oblasti, kam dle stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a PR není doporučeno cestovat, lze výdaje považovat za způsobilé; dané platí i v případě, že akce nebyla ze strany organizátora zrušena.
  • V případě, že se jedná o výdaje vázané na zaměstnance, kterého se týká ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a PR, nebo byl zaměstnanec umístěn do karantény z jiného důvodu (např. přišel do styku s osobou nakaženou koronavirem), anebo onemocněl, lze výdaje považovat za způsobilé.

Výše uvedené možnosti shledáváme způsobilé z důvodu zásahu vyšší moci, přičemž zaměstnavatel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit. Pokud se však zaměstnavatel rozhodl zaměstnance na cestu nevyslat pouze z preventivních důvodů, aniž by byly naplněny podmínky dané přijímanými opatřeními či doporučeními ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR a PR a Ministerstva zdravotnictví ČR a PR, případně k cestě nedojde z důvodu obavy zaměstnance, tyto výdaje nelze s ohledem na hospodárnost považovat za způsobilé.