V souladu s ustanovením článku 48, bod 2 zveřejňuje Řídící a Národní orgán seznam členů monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Uskutečněná zasedání MV:

Na 8. zasedání, které se uskutečnilo v Ostravě, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 23. 3. 2017 rozhodl o následujícím:

1. Byly schváleny projekty silniční infrastruktury. Bylo schváleno 5 projektových žádostí o celkovém objemu 35 045 400 € z EFRR. 

2. Byly schváleny vlajkové projekty – jeden v PO 2 ve výši 1 904 455,15 € z EFRR a jeden v PO 3 ve výši 576 564,43 € z EFRR.

3. Byly schváleny změny v Komunikační strategii Programu.

4. ŘO získal mandát k případnému přesunutí prostředků mezi vývzami PO 1 s podmínkou realizace ukazatelů výstupu a výsledku na úrovni Programu.

5. Byly projednány a schváleny změny v Metodice kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů.Na 7. zasedání, které se uskutečnilo v Harrachově, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 9. 12. 2016
doporučil standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. Zároveň MV otevřel příjmy do obou Prioritních os tj.:

PO

Termín předkládání projektových záměrů

Termín předkládání projektových žádostí

Alokace - EFRR

2

30. 6. 2017

30. 9. 2017

22 930 000 €

4

28. 2. 2017

15. 5. 2017

9 840 000 €Na 6. zasedání, které se uskutečnilo ve Wałbrzychu, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 5. 10. 2016 rozhodl o následujícím:

1. Harmonogram a podmínky příjmů žádostí do konce roku 2017

2. Změna Metodiky kontroly a hodnocení pro standardní projekty

3. Změna Metodiky kontroly a hodnocení pro projekty silniční infastrukturyNa 5. zasedání, které se uskutečnilo v Duszniki Zdrój, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 29. 6. 2016 rozhodl o následujícím:


1. Doporučil koncepce vlajkových projektů k dopracování úplných projektových žádostí.

2. Doporučil k financování projekty v PO3.Na 4. zasedání, které se uskutečnilo na Dolní Moravě, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 19. 4. 2016 rozhodl o následujícím:


1. Schválení Metodiky hodnocení projektů

2. Schválení stručných projektových žádostí silniční infrastruktury k dalšímu dopracování

3. Schválení změn v Harmonogramu aktivit pro rok 2016Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku-Białej dne 4. 2. 2016 bylo rozhodnuto o následujícím:

1. Schválení dvou projektů silniční infrastruktury k financování:

Vedoucí partner: Krajská správa silnic Libereckého kraje, název projektu: Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, dofinancování z EFRR: 16 815 482 EUR;

Vedoucí partner: Olomoucký kraj, název projektu: Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa, dofinancování z EFRR: 3 154 292 EUR.

2. Schválení třech projektů Technické pomoci k financování:

Vedoucí partner: Województwo Opolskie, tytuł projektu: Technická pomoc Opolského vojvodství v letech 2015 - 2016, dofinancování z EFRR: 190 845 EUR;

Vedoucí partner: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, název projektu: Zajištění činnosti Řídícího orgánu v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, dofinancování z EFRR: 1 020 000 EUR;

Vedoucí partner: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, název projektu: Zajištění evaluací programu Interreg V-A ČR - Polsko, dofinancování z EFRR: 425 000 EUR.

3. Schválení změn v Programovém dokumentu

4. Schválení změn termínů příjmů

V prioritní ose 2 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 10. května 2016.

V prioritní ose 3 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 29. února 2016.

V prioritní ose 4 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 7. března 2016.


Monitorovací výbor rozhodl dne 4. 12. 2015 o následujícím:

1. Schválení dvou vlajkových projektů;

2. Schválení harmonogramu a alokace nového příjmu pro vlajkové projekty v prioritní ose 2, 3 a 4 (termín předkládání koncepcí vlajkových projektů: 31.3.2016, alokace v prioritní ose 2 na vlajkové projekty snížena o 5 mil. € z EFRR ve prospěch standardních projektů);

3. Navýšení alokace na 1. příjem pro standardní projekty v Prioritní ose 2 do výše: 22 194 780,04 € z EFRR;

4. Schválení šesti zastřešujících projektů FM;

5. Schválení patnácti projektů Technické pomoci;

6. Schválení Evaluačního plánu Programu;

7. Schválení Komunikační strategie Programu;

8. Shválení přesunutí termínu pro předkládání projektových záměrů silniční infrastruktury do 29.1.2016;

9. Schválení Podrobných podmínek využití prostředků technické pomoci polskými institucemi v přeshraničních programech Evropské územní spolupráce 2014-2020;

10. Schválení upravené přílohy č. 31 Příručky pro žadatele (Seznam vhodných příjemců v polské části programu).