více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

V návaznosti na výsledky Oběžné procedury č. 3 Monitorovacího výboru Programu zveřejňujeme texty výzev v prioritních osách 3 a 4. V případě výzev v prioritní ose 2 je zatím zveřejněn finanční a věcný obsah výzev, aby žadatelé mohli pokračovat na přípravě svých projektů. Schválení a zveřejnění výzev v prioritní ose 2 se plánuje na zasedání monitorovacího výboru, které proběhne dne 15. 3. 2018. O zveřejnění výzev budou žadatelé informováni.

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 2. 3. 2018

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost Alokace MV
2 - - - 14. - 15. 3. 2018
2 30. 6. 2018 30. 9. 2018 18 633 152 EUR 28. 2. 2019

 2 - Destinační management

30. 6. 2018 30. 9. 2018 4 000 000 EUR 28. 2. 2019
3 - 15. 5. 2018  6 315 152,37 EUR  15. 10. 2018
4 - 13. 4. 2018  9 218 927,21 EUR 15. 10. 2018