více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Řídící orgán programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 9. 10. 2017

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost MV
2 - - 15.2.2018
2 30.6.2018 1.10.2018 28.2.2019
3 - - 22. - 23.11.2017
3 14.2.2018 15.5.2018 15.10.2018
4 - - 22. - 23.11.2017
4 21.12.2017 7.3.2018  25.6.2018