více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

V návaznosti na jednání posledního 10. zasedání Monitorovacího výboru programu zveřejňujeme schválené finanční a věcné parametry nejbližších výzev prioritních os 2, 3 a 4. Upozorňujeme, že se nejedná o vlastní vyhlášení výzev, ale pouze o zveřejnění jejich finančního a věcného obsahu tak, aby žadatelé mohli pokračovat na přípravě svých projektů. O vyhlášení výzev budou žadatelé včas informováni.

Řídící orgán programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 9. 10. 2017

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost Alokace MV
2 - - - 14. - 15. 3. 2018
2 30.6.2018 1.10.2018 18 633 152 EUR 28. 2. 2019

 2 - Destinační management

30.6.2018 1.10.2018 4 000 000 EUR 28. 2. 2019
3 14.2.2018 15.5.2018  6 315 152,37 EUR  15. 10. 2018
4 21.12.2017 7.3.2018  9 335 691 EUR 25. 6. 2018