více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 1. 10. 2019

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost Alokace MV

3

- -  4 106 816 EUR 19. 2. 2020

Právě realizované a již dokončené projekty (včetně mikroprojektů) jsou také dostupné v Mapě projektů serveru dotaceEU.cz.