více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Ve výzvě na prioritní osu 3 bylo provedeno upřesnění odkazu na ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech týkající se vydání usnesení o zastavení řízení. Věcný obsah výzvy se touto změnou nijak nezměnil. Veškeré provedené změny jsou v textu zvýrazněny modrým podbarvením.
Aktualizace provedená v textu této výzvy se týká postupu při administraci přijatých žádostí, a proto byl aktualizován rovněž text již ukončené výzvy do prioritní osy 4 (text výzvy je umístěn v souboru Ukončené výzvy).

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 18. 4. 2018

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost Alokace MV
2 30. 6. 2018 30. 9. 2018 18 633 152 EUR 28. 2. 2019

2 - Destinační management

30. 6. 2018 30. 9. 2018 4 000 000 EUR 28. 2. 2019

3

- - 6 315 152,37 EUR  15. 10. 2018
4 - - 9 218 927,21 EUR 15. 10. 2018