více novinek

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlašují následující výzvy k předkládání projektů:

Přehled výzev ke dni 13. 11. 2018

Prioritní osa Projektový záměr Projektová žádost Alokace MV
2 - - 18 633 152 EUR 12. 3. 2019

2 - Destinační management

- - 4 000 000 EUR 12. 3. 2019

3

15. 4. 2019 30. 9. 2019   4 106 816 EUR 30. 1. 2020

Právě realizované a již dokončené projekty (včetně mikroprojektů) jsou také dostupné v Mapě projektů serveru dotaceEU.cz.