více novinek
zpět

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Níže naleznete výzvu určenou pro české projektové partnery projektů, které byly schválené monitorovacím výborem a které byly současně podané do výzvy 27 a následujících. Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je u projektů z těchto výzev nezbytnou podmínkou k obdržení příspěvku ze státního rozpočtu, který je přidělen na základě podané žádosti projektovým partnerům, kteří splňují podmínky výzvy, tj. jsou zejména vhodnými příjemci dotace ze státního rozpočtu.