Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

 PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem przyjmowania wniosków. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.

 


Wszystkie informacje dotyczące przygotowania propozycji projektowych (w przypadku projektów drogowych uproszczone wnioski projektowe) oraz wniosków projektowych są do dyspozycji w Podręczniku Wnioskodawcy.

Przewodnik dot. propozycji projektowej znajdą Państwo tutaj.

Poradnik przygotowania pełnego wniosku projektowego w OP2OP3 oraz OP4.

Aplikacja służąca przygotowaniu wniosków projektowych jest do dyspozycji tutaj.Instytucja Zarządzająca Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Harmonogram naborów

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 5_pomoc techniczna
  

Nabory na dzień 16.05.2017 r.

Oś priorytetowa

Propozycja projektu

Wniosek projektowy

KM

 

1

-

-

22. - 23.6.2017

 

2

30.6.2017

30.9.2017

15.2.2018

 

3

-

15.6.2017

23.11.2017

 

4

-

-

23.11.2017

 

     

 

 

     

 

 

Archiwum:

Zakończone nabory tutaj.