Umieszczamy wersję Podręcznika Wnioskodawcy nr 2. Dla porównania zmian do jakich doszło w stosunku do pierwotnej wersji do dyspozycji jest także wersja z zaznaczonymi zmianami (zmieniony tekst został oznaczony kolorem szarym).

1) Podręcznik Wnioskodawcy wersja 2

2) Podręcznik Wnioskodawcy wersja 2_zmiany

3) Załączniki do PW wersja 2


4) Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 
(Prezentujemy wyniki ustalania wartości wyjściowej i docelowej wskaźników rezultatu w osi priorytetowej 4. Badania przeprowadzila firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. w pierwszej połowie roku 2015. Raport ten ma dla wnioskodawców charakter czysto informacyjny a jego metodologia nie jest zobowiązująca w zakresie opisu realizacji wskaźników rezultatu we wniosku projektowym składanym przez wnioskodawców w ramach osi priorytetowej 4.).Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy wersę 1, która obowiązuje dla projektów składanych w ramach naborów zamkniętych przed terminem 01.07.2016.

1) Podręcznik Wnioskodawcy wersja 1 obowiązuje od 9.09.2015 r.

2) Załączniki do PW wersja 1 zaktualizowano dnia 9.02.2016