Umieszczamy wersję Podręcznika Wnioskodawcy nr 3 i Zalecenie metodyczne nr 1. Dla porównania zmian do jakich doszło w stosunku do pierwotnej wersji do dyspozycji jest także wersja z zaznaczonymi zmianami (zmieniony tekst został oznaczony kolorem szarym). Ta wersja Podręcznika Wnioskdoawcy obowiązuje dla projektów drogowych, flagowych oraz dla projektów składanych w ramach naborów, które były ogłoszone po 5. 10. 2016.

Zwracamy uwagę, że wersja ta nie obowiązuje dla projektów Osi proritetowej 2, które będą uzupełniane w  październiku 2016 w ramach wezwań kontroli kwalifikowalności. W tym przypadku prosimy kierować się wersją 1 Podręcznika Wnioskodawcy, dostępna poniżej.

 

  • Kwantyfikacja wartości wyjściowej i docelowej wskaźnika rezultatu osi priorytetowej 1 (Prezentujemy wyniki ustalania wartości wyjściowej i docelowej wskaźników rezultatu w osi priorytetowej 1. Badanie zostało przeprowadzone wewnętrznie w pierwszej połowie roku 2015. Raport ten ma dla wnioskodawców charakter czysto informacyjny a jego metodologia nie jest zobowiązująca w zakresie opisu realizacji wskaźników rezultatu we wniosku projektowym składanym przez wnioskodawców w ramach osi priorytetowej 1.).Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy wersę 2, która obowiązuje dla projektów składanych w ramach naborów zamkniętych przed terminem 10.10.2016.

Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy wersę 1, która obowiązuje dla projektów składanych w ramach naborów zamkniętych przed terminem 01.07.2016.