Podręcznik oraz zalecenia metodyczneZałączniki do Podręcznika


Inne dokumenty

  • Kwantyfikacja wartości wyjściowej i docelowej wskaźników rezultatu osi priorytetowej 4 (Prezentujemy wyniki ustalania wartości wyjściowej i docelowej wskaźników rezultatu w osi priorytetowej 4. Badanie przeprowadzila firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. w pierwszej połowie roku 2015. Raport ten ma dla wnioskodawców charakter czysto informacyjny a jego metodologia nie jest zobowiązująca w zakresie opisu realizacji wskaźników rezultatu we wniosku projektowym składanym przez wnioskodawców w ramach osi priorytetowej 4.)
  • Bieżące sprawdzenie wartości wskaźnika rezultatu osi priorytetowej 1 (Przekazujemy Państwu wynik badania wewnętrznego mającego na celu określenie bieżącej wartości wskaźnika rezultatu dla Osi priorytetowej 1. Badanie to zostało przeprowadzone na początku roku 2017. Dla wnioskodawców raport ten ma charakter informacyjny. Metodyka powyższego badania nie jest obowiązkowa dla określania wartości tego wskaźnika przez wnioskodawcę na poziomie opisu jego realizacji we wniosku projektowym. Dla lepszej orientacji w dokumencie, udostępniamy go też w trybie zmian. Oznaczono w nim zmiany w stosunku do tekstu pierwotnego raportu, który zawiera wyjściowe i planowane wartości wskaźników. Raport ten był opublikowany także na stronach Programu na początku roku 2016). 

  • Podpis elektroniczny


Uwaga: Dokument „Kwantyfikacja wartości wyjściowej i docelowej wskaźnika rezultatu osi priorytetowej 1“ znajdą Państwo w archiwum.