Umieszczamy wersję Podręcznika Wnioskodawcy nr 3. Dla porównania zmian do jakich doszło w stosunku do pierwotnej wersji do dyspozycji jest także wersja z zaznaczonymi zmianami (zmieniony tekst został oznaczony kolorem szarym). Ta wersja Podręcznika Wnioskdoawcy obowiązuje dla projektów drogowych, flagowych oraz dla projektów składanych w ramach naborów, które były ogłoszone po 5. 10. 2016.

Zwracamy uwagę, że wersja ta nie obowiązuje dla projektów Osi proritetowej 2, które będą uzupełniane w  październiku 2016 w ramach wezwań kontroli kwalifikowalności. W tym przypadku prosimy kierować się wersją 1 Podręcznika Wnioskodawcy, dostępna poniżej.

 Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy wersę 2, która obowiązuje dla projektów składanych w ramach naborów zamkniętych przed terminem 10.10.2016.

Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy wersę 1, która obowiązuje dla projektów składanych w ramach naborów zamkniętych przed terminem 01.07.2016.