více novinek

Evaluace programu

Evaluační plán programu

Realizované evaluace

  • Ex-ante hodnocení programu - Předběžné hodnocení zacílení a nastavení implementace programu Interreg V-A ČR-PL; realizováno 8/2013 - 6/2014; dodavatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o); cena: 18.966 €

  • Vyhodnocení průběžného stavu výsledkových indikátorů prioritní osy 4; realizováno 1/2017 - 3/2017; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 28.228 €

  • Ověření změn rozvojových potřeb programu I.; realizováno 1/2017 - 3/2017; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 29.853 €

  • Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu I., realizováno 9/2017-1/2018; dodavatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 13 405 €

V případě dotazů k evaluacím prosím kontaktujte:

Mgr. Jan Pikna
Koordinátor evaluací
Řídící orgán programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Tel: +420 234 152 312
e-mail: jan.pikna@mmr.cz