17. Monitorovací výbor Programu Interreg V-A CZ-PL- Kudowa Zdrój