19. zasedaní Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česka republika-Polsko-Opolí

15.-16. září 2022-Opolí-19. zasedaní Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česka republika-Polsko