Školení pro žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027

11. ledna 2023 se na krajském úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční od 10:00 školení a konzultace pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Během školení získáte informace o:

  • aktuálních výzvách
  • projektovém záměru a projektové žádosti
  • způsobilých výdajích, publicitě atd.

Přihlašování bylo ukončeno.

Běhhem školení bude zajištěno tlumočení do polského a českého jazyka.

Pozvánka na školení a konzultace_11. 1. 2023_Ostrava