Školení pro žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027

26. ledna 2023 se v Hotelu Kłodzko (Boguszyn 79b, 57-300 Kłodzko), uskuteční od 11:00 školení a konzultace pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Během školení získáte informace o:

  • aktuálních výzvách
  • projektovém záměru a projektové žádosti
  • způsobilých výdajích, publicitě atd.

Počet osob na školení je omezen na 100 osob. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu biuro@eg.ng.pl.

Přihlašování bylo ukončeno.

Během školení bude zajištěno tlumočení do polského a českého jazyka.

Pozvánka na školení a konzultace 26. 1. 2023 Kłodzko