Konzultace / OPEN DAY

Konzultace PO4

Přihlaste se na termín individuální online konzultace Vašeho nápadu.

 

Open Day – otevřený konzultační den na Společném sekretariátu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Otevřené konzultační dny se na Společném sekretariátu Interreg V-A Česká republika – Polsko konají každou první středu v měsíci.Během konzultací můžete s odbornými pracovníky Sekretariátu např. projednat projektový záměr, projektovou žádost i přílohy nebo si nechat vysvětlit veškeré další otázky související s realizací projektů v každé fázi přípravy žádosti a realizace projektu.

Tento den Vám jsou pracovníci Sekretariátu plně k dispozici.

Na Open Day Společného sekretariátu se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře zde. 

Pamatujte, že počet míst je omezen a při sestavování harmonogramu konzultací bude rozhodovat pořadí přihlášek. Na základě Vašich přihlášek Společný sekretariát připraví harmonogram konzultací a následně Vám sdělí datum (pokud bude zájem větší, než je denní kapacita) a čas konzultací.

Těšíme se na Vaši návštěvu!