Novinky

5. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO PRIORITNÍ OSY 4

Zveřejněná dne: 15.04.2022, PM

Brzy bude vyhlášen další příjem žádostí v prioritní ose 4. Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 1 mil. EUR. Podmínky výzvy Podporované aktivity: 1. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 2. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociáln...

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Zveřejněná dne: 14.04.2022

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil dne 13. 4. 2022 naleznete zde.

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

Zveřejněná dne: 06.04.2022

V současné době dochází nejen ve stavebnictví k výraznému zvyšování cen1, zároveň se po mnoha letech cenové stability výrazně zvyšuje míra inflace2. Z tohoto důvodu je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, kter...

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv - pouze pro české partnery

Zveřejněná dne: 23.03.2022

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině může u řady veřejných zakázek docházet z důvodu návratu ukrajinských pracovníků zpět do vlasti (k výkonu branné povinnosti nebo výkonu humanitárních činností) k nedodržení smluvních podmínek u závazků na plnění veřejné zakázky, zejména jde o možné prodlužová...

Změny v projektech v souvislosti s migrací uprchlíků z Ukrajiny

Zveřejněná dne: 17.03.2022

S ohledem na události na Ukrajině a návaznou migrační vlnu, vlivem které by případně nemohly být aktivity projektu realizovány dle původního předpokládu (např. nutnost využití infrastruktury pro zajištění ubytování osob postižených migrační vlnou, nemožnost realizace doprovodných aktivit), doporučuj...