Novinky

Doporučení ke společným aktivitám v době Covidu

Zveřejněná dne: 27.05.2021, JS Olomouc

V souvislosti s problematikou Covid-19 a realizací projektů v tomto období si dovolíme zdůraznit informaci, že aktivity, které byly v projektech plánovány jako dvoustranné, společné, nelze realizovat jednostranně bez účasti partnera/ů z druhé strany hranice. Pro úpravy formy realizace naplánovaných ...

Omezená dostupnost pracovníků JS

Zveřejněná dne: 14.05.2021, JS Olomouc

Ve dnech 18. – 20. května 2021 bude Společný sekretariát pořádat Společný panel expertů. Z tohoto důvodu nebudou pracovníci v těchto dnech telefonicky dostupní a na emaily budou reagovat dle jejich pořadí po zakončení Panelu. Děkujeme za pochopení. Tým JS.

AKTUALIZACE PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE - VERZE 8

Zveřejněná dne: 07.05.2021, JS Olomouc

Informujeme, že aktualizovaná Příručka pro příjemce - verze 8 - byla zveřejněna na stránkách Programu.

Důležité upozornění pro české projektové partnery v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR

Zveřejněná dne: 04.05.2021, ŘO Programu

V souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR bychom Vás chtěli upozornit, že tzv. nové zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek musí zadavatel zohlednit u všech zadávacích řízení zadaných od 1.1.2021. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno na portálu veřejných zakázek:...

Chybný limit jiných peněžních příjmů v Příručce pro žadatele

Zveřejněná dne: 20.04.2021, ŘO Programu

Upozorňujeme tímto žadatele, že v Příručce pro žadatele je chybně uveden limit u jiných peněžních příjmů (kapitola 2G). V současné době platí limit 100 000 EUR, nikoli 50 000 EUR. Limit je uveden správně v Příručce pro příjemce. V dohledné době bude při aktualizaci Příručky pro žadatele chyba odstra