Novinky

Nerelevantní depeše

Zveřejněná dne: 09.10.2019, JS Olomouc

Depeše týkající se doplnění údajů do žádosti o platbu pro MSP, kterou jste obdrželi prostřednictvím Monitorovacího systému, se vás netýká. V souvislosti s tím prosíme, abyste na ni nereagovali. Řídící orgán jiného programu zaslal tuto depeši omylem také i příjemcům Programu Interreg V-A ČR-PR.

Nové příležitosti navazování přeshraniční spolupráce a podpory příhraničních oblastí v rámci programů INTERREG

Zveřejněná dne: 18.09.2019, JS Olomouc

Hodnota projektů realizovaných v příhraničích oblastech mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem dosáhla v posledních letech výše téměř 500 mil. eur. Tyto prostředky přispívají ke vzniku nových silničních spojení, společné ochraně životního prostředí nebo zachování společného přírodního a kultur...

Školení pro příjemce v Moravskoslezském kraji

Zveřejněná dne: 27.08.2019, JS Olomouc

Podrobnosti ke školení naleznete zde. 

Nový díl pořadu Výleťák zve do Slezských Beskyd

Zveřejněná dne: 15.08.2019

Ve spolupráci s TV Seznam jsme pro vás připravili další díl pořadu Výleťák – tip na výlet do Slezských Beskyd. Obce Bystřice a Brenna zde v rámci programu Interreg V-A CZ-PL vybudovali moderní, atraktivní muzea a Turistická infocentra, které spojuje turistická trasa mj. přes Velkou Čantoryji. Zveme ...

Došlo k jazykové korekci v české verzi přílohy č. 22 „Tabulka odvodů za porušení pravidel programu“ Příručky pro příjemce dotace

Zveřejněná dne: 17.07.2019

Jazyková korekce textu přílohy byla provedena za účelem shody s textem Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 vydaného a účinného ode dne 8. července 2019.   Aktualizované přílohy jsou ke stažení zd