Novinky

Online školení PO4 dne 12. 11. 2020

Zveřejněná dne: 06.11.2020, JS Olomouc

Dovolujeme si Vás pozvat na školení týkající se Prioritní osy 4, které se bude konat formou videokonference dne 12. 11. 2020 od 10:00 do 13:00. Více informací zde.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V PO 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT

Zveřejněná dne: 16.10.2020, JS Olomouc

Další, v pořadí již 4. výzva v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, tentokrát s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, vyhlašuje novou výzvu k předkládání projekto...

Způsob předkládání informací o plnění indikátorů v rámci udržitelnosti projektu

Zveřejněná dne: 13.10.2020

Jelikož záložku obsahující informace o indikátorech nebylo možné v MS ve zprávě o udržitelnosti ani vyplňovat, ani jinak upravovat, bylo rozhodnuto, že záložka bude raději skryta, aby to nebylo matoucí, když není možné v ní nic vyplňovat. Příjemci tedy musí indikátory v rámci zprávy o udržitelnosti ...

UPOZORNĚNÍ: Nefunguje polská mutace portálu ISKP

Zveřejněná dne: 26.06.2020

Vážení,Informujeme vás, že v současné době nefunguje polská mutace portálu ISKP. Dodavatel systému intenzivně pracuje na odstranění závady. V případě nemožnosti finalizace monitorovacích zpráv se prosím individuálně obracejte na příslušné kontrolory s žádostí o prodloužení termínu podání zprávy. Za ...

Metodický pokyn č. 1 PPP verze 7

Zveřejněná dne: 22.06.2020, JS Olomouc

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPP verze 7.