Novinky

Informace pro uživatele interního systému MS2014+

Zveřejněná dne: 20.05.2020, JS Olomouc

V návaznosti na informaci od dodavatele si Vás dovolujeme informovat, že od 29.5.2020 dojde v rámci noční instalace k ukončení provozu původní verze monitorovacího systému (verze, která pro svůj běh vyžadovala doplněk Silverlight, momentálně dostupné na adrese msiu-sl.mssf.cz). Od této doby bude k d...

The EU needs your story!

Zveřejněná dne: 12.05.2020, JS Olomouc

Také jste byli překvapeni, jak jednoduché je možné ze dne na den zavřít hranice? Dotklo se to vašeho každodenního života, ať už pracovně nebo soukromě, přímo či nepřímo? Podělte se s námi o své příběhy! Evropská komise a Evropský Výbor regionů spolu s dalšími institucemi připravily platformu pro sd...

Častý dotaz: Je problém, pokud následující den po poslední platbě na účet hlavního příjemce není prvním dnem nastaveným v harmonogramu pro podávání zpráv v době udržitelnosti?

Zveřejněná dne: 14.04.2020

Odpověď v sekci Časté dotazy

Informace pro české příjemce – navýšení hodinových sazeb u typových pozic

Zveřejněná dne: 04.03.2020

Informujeme, že k 1.3.2020 došlo k navýšení hodinových sazeb typových pozic, které se používají, pokud příjemce nemá ve své organizaci historii pozice. K navýšení došlo kvůli růstu nominální mzdy v roce 2019. Nová výše hodinových sazeb je zveřejněna na webu Centra pro regionální rozvoj: https://www....

Výsledky jednání Monitorovacího výboru

Zveřejněná dne: 21.02.2020, JS Olomouc

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil dne 19. 2. 2020 naleznete zde.