Novinky

Polský elektronický podpis

Zveřejněná dne: 19.10.2018, JS Olomouc

V souladu s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) došlo v České republice ke změně struktury bezpečnostního certifikátu v aplika...

Výsledky jednání Monitorovacího výboru

Zveřejněná dne: 17.10.2018, JS Olomouc

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil dne 16. 10. 2018 naleznete zde.

Informace pro žadatele v PO 2

Zveřejněná dne: 02.10.2018, JS Olomouc

V případě ČESKÝCH PARTNERŮ může v ISKP docházet k problémům s kontrolou údajů při validaci identifikačního čísla s registrem Ministerstva vnitra ČR. V těchto případech prosíme o bezodkladný kontakt se Společným sekretariátem na email js.olomouc@crr.cz

Technické problémy v MS2014+

Zveřejněná dne: 02.10.2018, JS Olomouc

Omlouváme se za technické problémy vyskytující se v MS2014+ během příjmu žádostí č. č. „11_18_029" s názvem „3. výzva pro individuální projekty - prioritní osa 2" a v příjmu žádostí č. „11_18_30" týkajícího se destinačního managementu. Informujeme, že Společný sekretariát se snaží průběžně řešit ve...

Zasílání ověřovacích SMS na polská telefonní čísla

Zveřejněná dne: 26.09.2018, JS Olomouc

V současné době je již opět technicky zajištěno zasílání ověřovacích sms na polská telefonní čísla v případě, kdy se žadatel registruje nebo žádá o reset hesla. Prosíme tedy žadatele o vlastní zajištění registrace a resetu hesla. Žádosti o tyto úkony směřované na Řídící orgán Programu již z výše uv...