Aktualizace Příručky pro vyplnění žádosti o platbu č. 2

Příručka pro vyplnění žádosti o platbu byla doplněna o informace týkající se předložení záznamů veřejných zakázek kontrolorovi a týkající se administrace zakázek vrácených kontrolorem.