Aktualizace Příručky pro vyplnění žádosti o platbu č. 3

Příručka pro vyplnění žádosti o platbu byla aktualizována ve vazbě na úpravy systému MS 2014+ proběhlé v posledních měsících. V příručce byly z tohoto důvodu provedeny redakční úpravy spočívající především v aktualizaci printscreenů.