AKTUALIZACE PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE - VERZE 5

V sekci Příručka pro žadatele byla umístěna Příručka pro žadatele verze 5 společně s přílohami.