Aktualizace sekce Propagace

V sekci Propagace byla aktualizována „Pravidla užití logotypů" a doplněny „Vzory plakátů".