Aktualizace textu Příručky pro žadatele verze 4

Informujeme, že na str. 116 Příručky pro žadatele u popisu přílohy ,,Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro stavební účely" došlo ke sladění jazykových verzí. Opravená příručka byla opětovně zveřejněna na stránkách Programu.