Častý dotaz: Je problém, pokud následující den po poslední platbě na účet hlavního příjemce není prvním dnem nastaveným v harmonogramu pro podávání zpráv v době udržitelnosti?

Odpověď v sekci Časté dotazy