Fotografie z Výroční akce Programu

Ve dnech 6. až 12. srpna 2022 se v Pardubicích uskutečnila Výroční akce programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko. Zde máte k dispozici několik fotografií.