GDPR

Zveřejňujeme informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v programu Interreg V-A Česká republika. Podrobnosti viz sekce GDPR.