Informace pro příjemce – veřejné zakázky

Sekce Žádosti o platbu a zprávy o realizaci byla rozšířena o dokument s názvem Informace pro příjemce – veřejné zakázky.