Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Upozorňujeme, že v rámci programu došlo k navýšení maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programu. Aktualizovanou tabulku naleznete zde.