Metodický pokyn č. 1 PPP verze 7

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPP verze 7.