Metodický pokyn č. 1 PPŽ verze 4

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPŽ verze 4. Přílohy, které jsou součástí tohoto Metodického pokynu, byly současně vloženy do příloh PPŽ 4