METODICKÝ POKYN Č. 1 PPP VERZE 8

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPP verze 8.