Metodický pokyn č. 1 PPŽ verze 5

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPŽ verze 5.