METODICKÝ POKYN Č. 2 PPP VERZE 7

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 2 PPP verze 7.