METODICKÝ POKYN Č. 4 PPŽ VERZE 4

Řídící orgán vydal metodický pokyn, jehož účelem je úprava přílohy č. 35 pro polské partnery