Online diskuze k výzvě v PO4 dne 26. 11. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat k online diskuzi týkající se Prioritní osy 4, která se bude konat formou videokonference dne 26. 11. 2020 od 10:00.

Více informací zde.