Česká verze přílohy č. 35 Příručky pro žadatele

Upozorňujeme žadatele, že do české verze přílohy 35 byl doplněn chybějící překlad do českého jazyka.