Prodloužení příjmu žádostí v rámci PO 2

S ohledem na technické problémy s aplikací MS2014+ se Řídící orgán Programu rozhodl prodloužit výzvu k předkládání individuálních projektů pro prioritní osu 2 do 2. 10. 2018