Seminář PO 3 v Olomouci dne 28. 3. 2019

Seminář pro žadatele v rámci prioritní osy 3 – Vzdělávání a kvalifikace, více zde.