Informace pro žadatele v PO 2

V případě ČESKÝCH PARTNERŮ může v ISKP docházet k problémům s kontrolou údajů při validaci identifikačního čísla s registrem Ministerstva vnitra ČR. V těchto případech prosíme o bezodkladný kontakt se Společným sekretariátem na email js.olomouc@crr.cz