Výroční akce 2017

Dovoluje si Vás pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné.