Ukončení registrace na Výroční akci Programu

Z důvodu velkého zájmu o Výroční akci Interreg V-A ČR - PR oznamujeme, že všechna volná místa byla vyčerpána a registrace byla ukončena.