VÝSLEDKY JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil dne 13. 4. 2022 naleznete zde.