Výsledky jednání Monitorovacího výboru

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 3. 2018 naleznete zde.