Výzva v PO3

Upozorňujeme žadatele, že byla vyhlášena výzva v prioritní ose 3. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Výzvy k předkládání projektů a přehled schválených projektů.