Způsobilost vybavení pracoviště objasněna v Častých dotazech

Do sekce Časté dotazy byla přidána otázka týkající se způsobilosti výdajů souvisejících s vybavením pracoviště přímého personálu projektu.