Konference

HRADEC KRÁLOVÉ-REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K PŘESHRANIČNÍMU PROGRAMU INTERREG ČESKO - POLSKO 2021-2027

Královéhradecký kraj a Společný sekretariát v Olomouci srdečně zvou na regionální seminář k přeshraničnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Seminář se bude konat ve středu 23. listopadu 2022 od 10 do cca 14:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar).

Více informací zde

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘE

Konference 21.10.2022 Valbřich

Dolnoslezské vojvodství Vás zve k účasti na Regionální konferenci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027.

21. října 2022 se v době od 10:00 do 14:30 hodin v Centru vědy a umění (Centrum Nauki i Sztuki) Stara Kopalnia, v ulici Wysockiego 29 ve Valbřichu, uskuteční Regionální konference programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027.

Akce pořádána Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství ve spolupráci se Společným sekretariátem v Olomouci je adresována celkům z Polska a České republiky majícím zájem o realizaci partnerských projektů v pohraničí. Během konference budou okomentovány hlavní předpoklady programu přeshraniční polsko-české spolupráce na léta 2021-2027. Prezentován bude rovněž Fond mikroprojektů. V rámci panelové diskuse se s Vámi podělíme o zkušenosti vyplývající z realizace partnerských projektů.

Toto setkání bude rovněž skvělou příležitostí k navázání nových partnerských kontaktů a hledání inspirací pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z České republiky a Polska a podporu věcných expertů.

Účast na akci je bezplatná.

Vyplněný PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ je nutno zaslat do 14. října letošního roku.

Vzhledem k omezenému počtu míst o účasti na akci rozhoduje pořadí přihlášek.

Srdečně Vás zvu k účasti.

Konference 23. 9. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej Vás zvou na Konferenci k novému programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027.

Konference bude se konat 23. září 2022 on-line na platformě ZOOM, od 10:30 do 13:00 hod.
Odkaz na konferenci
Účast na konferenci je bezplatná.
Během konference bude zajištěno tlumočení do polského a českého jazyka.
Na konferenci se nemusíte registrovat.

Video materiál z konference najdete na YouTube

Regionální konference

KONFERENCE 30. 9. 2022 - KATOVICE

Program a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské územní spolupráce ve Slezském vojvodství. V případě zájmu o účast vyplňte prosím formulář do 28. září 2022.

POZVÁNKA KONFERENCE KATOVICE 30. 9. 2022

PLAKÁT KONFERENCE KATOVICE 30. 9. 2022

KONFERENCE - PRAHA 26. 5. 2022

Konference - 15. listopad 2021 on-line.

Konferenci k novému programu INTERREG ČESKO - POLSKO 2021-2027.