ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

NÁVRH PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 ZASLÁN EVROPSKÉ KOMISI

Dne 1. dubna 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo programový dokument pro program INTERREG Česko-Polsko 2021-2027 Evropské komisi. Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do pěti měsíců ode dne prvního předložení programu členským státem.